Keresés
KategóriákÁSZF

A Szupi Shop Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

A Webshop szerződés alanyai

Szolgáltató:
A Szupi Shop Online Webshop (továbbiakban Webshop) üzemeltetője Erdei Krisztián egyéni vállalkozó (továbbiakban Szolgáltató).

 

Székhely és levelezési cím:            MAGYARORSZÁG, 1214 BUDAPEST, KOZMOSZ SÉTÁNY 2. em.: 04 ajtó: 13.

Nyilvántartási szám:                       32982682

Adószám:                                     66240743-2-43

Bankszámlaszám:                         11721002-20021616 -00000000 (OTP)

Internet:                                       www.szupishop.hu

E-mail:                                          szupishop@gmail.com

Mobil:                                           +36/30/ 6847600

Vásárló (továbbiakban Vásárló):

A Webáruházban csak érvényes regisztrációval rendelkező felhasználók vásárolhatnak.

A Webshop szerződés tárgya
A szerződés tárgya a Webáruházban feltüntetett és megvásárolható termékek köre.
A Webáruházban megvásárolható termékek jellemzői az adott terméknél feltüntetésre kerülnek.
Minimális rendelés a Webáruházban nincsen.
A termékek árai:
A Webáruházban megvásárolható termékeknél azok bruttó, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adó-val (ÁFA-val) emelt árai vannak feltüntetve.
A termékek akciós Webshop bruttó árai külön feltüntetésre kerülnek.
A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
A Webshop Szerződési Feltételek közzé tétele és hatálya
 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Webshop Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Webshop Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Webshop Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Webshop Szolgáltató a Szupi Shop Online Webshop szolgáltatást biztosítja.
A Webshop Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása a Webshop Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a www.szupishop.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a www.szupishop.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet a „Jogi nyilatkozatok” oldalon.
 

A Webshop szolgáltatás területi hatálya
 

A Webshop az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A Szolgáltató azonban csak a Magyar Köztársaság területére leadott megrendeléseket fogadja el.
 

A Webshop szerződés létrejötte és módosítása
A Webáruházban történő vásárláshoz regisztrációra van szükség. A regisztráció a főoldalon található „Regisztráció” menüpont alatt lehetséges, az ott található adatlapok kitöltésével.
A regisztráció során egy felhasználónevet és egy ahhoz tartozó jelszót kell megadni, melyek használatával a későbbiekben be lehet lépni a Webáruházba, valamint egy valós e-mail cím megadására van szükség. A vásárláshoz mindezeken kívül a Vásárló szállítási és számlázási adataira van szükség, melyet a későbbiekben lehet megadni.
A regisztráció során megadott adatokat a Vásárló – a Webáruházba történt belépést követően – a „Saját adatok” menüpontban bármikor módosíthatja.
Szolgáltató nem vállal felelősséget a regisztráció során tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatok miatt bekövetkező szállítási és egyéb problémákért.
A Vásárló a Webáruházba történő regisztrációjával a Webáruház Általános Szerződési Feltételeit (ÁSZF) elfogadja.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor törli.
A Rendelés menete:
A regisztrációt követően a Webáruházban történő vásárlás a Webáruházba belépve, elektronikus úton leadott megrendelés útján lehetséges.
A Vásárló tudomásul veszi, hogy megrendelését telefonon, az 1.1 pontban megadott e-mail címen és a Webáruház rendszerén keresztül adhatja le.
A Webáruházban leadott megrendelés nem minősül még szerződésnek. A megrendelés a szerződés létrejöttéig szabadon és következmények nélkül módosítható, illetve lemondható. A Vásárló az általa leadott megrendelés módosítását és/vagy lemondását az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött levélben kérheti.
A Vásárló a megrendelés megtörténtéről automatikusan értesítést kap a Webáruháztól, azonban ez még nem jelenti a Szolgáltató részéről a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolását és így a szerződés létrejöttét.
A szerződés létrejötte személyes átvétel esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató 1 munkanapon belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) személyesen átvehető(k)-e és mikor.
Személyes átvétel esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés nem minősül távollévők között megkötött szerződésnek. A szerződés a termék személyesen történő megvásárlásával és átvételével egyidejűleg jön létre és teljesül.
A szerződés létrejötte házhozszállítás esetén:
Amennyiben a Vásárló által leadott megrendelés teljesíthető, úgy a Szolgáltató 1 munkanapon belül a Vásárlót e-mailben értesíti, miszerint a megrendelt termék(ek) postázható(k)-e és mikor.
Házhozszállítás esetén a Szolgáltató és a Vásárló között létrejött szerződés távollévők között megkötött szerződésnek minősül, így a szerződés a Szolgáltató által a postázás megtörténtéről szóló visszaigazoló e-mail-lel jön létre.
A szerződés teljesülése:
A szerződés teljesítésének határideje – a postázás megtörténtéről, vagy a személyes átvétel lehetőségéről szóló e-mail elküldésétől számított – 10 munkanap. Azaz a Vásárlónak ennyi munkanap áll rendelkezésére, arra, hogy a megrendelt terméke(ke)t a megrendelésben szereplő helyszínen átvegye.
Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerződés az előzőekben meghatározott határidőn belül nem teljesül, a Szolgáltató a szerződést nem teljesítettnek veszi és – a Vásárló egyidejű tájékoztatása mellett – rendszeréből törli.
A megrendelés módosítása, törlése
 

A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon, 17:00-ig.
Jogi kötelezettség vállalás
A Szolgáltató betart minden a Magyar Köztársaság jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

Szállítási és fizetési feltételek, egyéb járulékos költségek
Szállítási feltételek:
A Webáruházban megrendelt termékek házhozszállítását a Magyar Posta Zrt. és a Foxpost végzi.
A termékek szállítási határideje 2-5 munkanapot vesz igénybe. Amennyiben a kiszállítás ezen határidőkön belül nem tud megvalósulni, a Szolgáltató ügyfélszolgálata tájékoztatja a Vásárlót és egyeztetnek a megrendelés teljesítésének további menetéről.
Házhozszállítás esetén a termékeket a Szolgáltató munkatársa csomagolja be, mely szolgáltatásért külön díj nem kerül felszámításra.
Valamennyi csomag esetében mellékelten megtalálható a vásárlásról szóló blokk, és/vagy a termékek vételárát, valamint az egyéb járulékos költségeket tételesen tartalmazó számla, valamint a megrendelés napján érvényes, írásba foglalt Általános Szerződési Feltételek.
Fizetési feltételek és egyéb járulékos költségek:
Utánvét: A Webáruházban megrendelt termékek vételárát, valamint a házhozszállítás díját a vásárló a postásnak fizeti ki.
Banki utalás: A Webáruházban megrendelt termékek vételárát a szállítási költséggel együtt a Szolgáltató 1.1 pontban megadott bankszámlaszámára kell utalni. Az utalás kedvezményezettje Erdei Krisztián E.V. Az utalás közlemény rovatában a következőket kell feltüntetni: Megrendelő neve. A megrendelt termékek az összeg beérkezését követően kerülnek postázásra.
Személyes átvétel és fizetés: A megrendelt termékeket a (1214 Budapest Kossuth Lajos utca 144. (Völgy utca sarok) személyesen is át lehet venni külön szállítási díj és egyéb járulékos költségek nélkül. Személyes átvétel esetén a Webáruházban megrendelt termékek vételára a Szolgáltató székhelyén kerül készpénzben kifizetésre.
A szerződéstől való elállás
A Vásárló a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat, feltéve, hogy a termék sértetlen és rendeltetésszerű használatra a visszaküldést követően is alkalmas.
A Vásárló elállási jogát a termék kézhezvételének napjától, vagy ha eddig az időpontig nem kapta meg a szerződés létrejöttét megerősítő és a szerződés rendelkezéseit tartalmazó feltételeket, akkor ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
A termék visszaküldésének költségei a Vásárlót terhelik. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Vásárlónak.
Adatvédelem és hírlevél
 

Adatvédelem
A Webáruházban történő vásárláshoz és a megrendelt termékek kiszállításához és/vagy átadásához, valamint a vásárlásról kiállított számla elkészítéséhez szükséges, hogy a Vásárló a vásárlást megelőzően a Webáruház felhasználójaként regisztráljon, és a regisztrációt követően a hivatkozott tevékenységekhez szükséges adatokat megadja.
A regisztráció során és/vagy azt követően a Vásárló által megadott adatok személyes adatnak minősülnek, ezért ezeket az adatokat a Szolgáltató bizalmasan kezeli és harmadik fél számára nem adja ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek, mely adatok átadásához a Vásárló a megrendelés leadásával hozzájárul. Lásd: 2011. évi CXII. Törvényt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. E törvény célja az adatok kezelésére vonatkozó alapvető szabályok meghatározása annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszféráját az adatkezelők tiszteletben tartsák.
A Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztráció során és/vagy azt követően kizárólag a rendeléshez és a rendelés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat kéri el.
A Vásárló regisztrációját és ezzel együtt minden személyes adatát az 1.1 pontban megadott e-mail címre küldött írásos kérelme alapján a Szolgáltató bármikor kitörli.
Hírlevél
Szolgáltató kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet nem küld. Regisztrált ügyfelei kizárólag a regisztrációhoz és a rendeléshez feltétlenül szükséges leveleket kapnak.
Szavatosság és jótállás
 

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre a Ptk-ban foglaltak szerint meghatározott mértékű szavatosságot vállal, vagy vállalnak a Szolgáltató beszállítói.

 

A strandcikkekre 3 (három) nap Garancia van!!!!

 

Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért. 

 

Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

 

 

A szavatossági igény esetén történő eljárás

Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el. 

A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).


Egyéb feltételek
A Szupi Shop Online Webshop internetes áruház üzemeltetője ezúton tájékoztatja, hogy személyes adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Felhívjuk figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek, a hivatalos termékspecifikációért kérjük, látogasson el a termék gyártójának weboldalára.
 

 

 

Impresszum

A honlap tulajdonosa és fenntartója:

Név:
Erdei Krisztián E.V.
Székhely:
MAGYARORSZÁG, 1214 BUDAPEST, KOZMOSZ SÉTÁNY 2. em.: 04 ajtó: 13.
Adószám:
66240743-2-43
Nyilvántartási szám:
32982682
Bankszámlaszám:
11721002-20021616-00000000 (OTP)
 

Elérhetőségek:

Mobil: +36 306847600
E-mail: szupishop@gmail.com

 

 

Adatkezelési tájékoztató
 
A Szupi Shop Online Webshop üzemeltetője ezúton tájékoztatja Önt, hogy betartja a személyes adatok védelméről szóló törvény rendelkezéseit, a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja azokat. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása a szállító részére. Ekkor azonban, az alvállalkozók az általunk átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően járunk el. A Webshop üzemeltetője kijelenti, hogy regisztrált ügyfeleinek kéretlen levelet, hírleveleket és spameket nem küld.

 

 

COOKIE-K (SÜTIK)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

Kosár

A kosár jelenleg üres!

Bejelentkezés
Bejelentkezve marad
Újdonságok
A szupishop webáruház cookie-kat használ annak érdekében, hogy a webáruház a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. Amennyiben Ön folytatja a böngészést a webáruházban, azt úgy tekintjük, hogy nincs kifogása a tőlünk érkező cookie-k fogadása ellen.
Bezárás